Değerli Katılımcılar;

 

Kongre özet kitapçığı yayımlanmıştır. Genel bilgiler sekmesinden özet kitapçığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;

 

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

 

 

Değerli Bilim İnsanları,

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Eğitim ve Sosyal Bilimler, Tasarım ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri, Hukuk ve Güzel Sanatlar gibi birbirinden farklı bilim alanlarının etkileşiminin son dönemde ileri seviyelere ulaştığı; hemen her bilim dalının bir diğerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği, bugün yadsınamaz bir gerçek hâlini almıştır. Bu sebeple neredeyse tüm dünyada, disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkileşimler büyük bir hızla sürdürülmekte; bilgi ve deneyimlerin paylaşılması noktasında gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda işbirliği yapılmaktadır. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, Sağlık ve fen bilimleri, sosyal bilimler ve teknik bilimlerin hemen tüm alanlarını kapsayan bu işbirliğinin gerçekleştiği en önemli ve en verimli ortamlar ise şüphesiz ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel toplantılardır.

 

Türkiye; genç nüfusuyla, özellikle de yükseköğretim düzeyinde açılan yeni eğitim-öğretim kurumlarıyla bilimsel çalışmalara katkı yapacak güçlü potansiyele sahip ülkeler arasında öne çıkmaktadır. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongre Heyeti olarak, alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz rehberliğinde, uluslararası düzeyde düzenleyeceğimiz kongrelerle Türkiye’nin bu potansiyeline katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri ve teknik bilimlerle bu bilim alanlarının hemen bütün alt dallarında bilimsel çalışma yapan yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek, 14-15-16 EKİM 2019 tarihlerinde,  Antalya'da  III. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi’ni (UBCAK 2019) düzenlemeyi   planlamaktayız.

 

Kongre, “Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” dikkate alınarak düzenlenmektedir. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Kongrede sunulacak bildirilerin özetleri ve tam metinleri, hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda e-kitap olarak yayımlanacaktır.

EKİM ayında Antalya’da görüşmek üzere, esenlikler dileriz.

 • 27 EYLÜL 2019

  Özet Gönderimi için Son Tarih:


 • 4 EKİM 2019

  Kongre Kayıt ve Son Ödememe Tarihi:

 • 10 EKİM 2019

  Kongre Programı’nın Açıklanması:


 • 14 EKİM 2019

  Kongre’nin Başlaması:


 • 15 KASIM 2019

  Tam Metin Gönderme Son Tarihi:


Konuşmacılar

Prof. Dr. Akbar Valadbigi

Elmi-Karbordi University, Sanandaj, Iran

Dr. Aqsa Mehdi Rana

Huazhong Agriculture Univeristy Wuhan China

Dr. Gollar Troïan

Aix-Marseille University -Marseille, FRANCE

Prof. Dr. Seokhee Cho

St. John's University

Dr.Haleh Parsa

University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia